Kalender

28 februari Uiterste inleverdatum voor aanvraag regionale musea BIS 2021-2024
4 juni       Publicatie subsidieadviezen
juli - augustus   Publicatie aanvullende subsidieadviezen met reacties van instellingen
15 september Prinsjesdag : bekendmaking subsidiebeschikkingen BIS 2021-2024