Gezocht Voorzitter Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur is op zoek naar een voorzitter (2 tot 3 dagen per week)

De Raad voor Cultuur adviseert de regering en het parlement over het te voeren kunst-, cultuur- en mediabeleid. De raad bestaat vanaf 1 mei 2016 uit acht leden inclusief de voorzitter. Overeenkomstig artikel 11, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges maakt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hierbij bekend dat met ingang van 15 november 2020 de functie van voorzitter van de Raad voor Cultuur vacant komt.

Uw interesse kunt u kenbaar maken door te reageren op deze vacature.